uzstāšanās Balvu Kultūras un atpūtas centrā 1.jūlijā